Yayınlar

Bölümümüzdeki öğretim üyelerinin 2014 yılında SCI/SSCI indeksli ve Ulusal/Uluslararası Hakemli* dergilerde yayımlanan bazı çalışmaları;

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD

 

 • Koran, K., Özen, F., Torgut, G., Pıhtılı, G., Çil, E., Gorgulu, A. O., & Arslan, M. (2014). Synthesis, characterization and dielectric properties of phosphazenes containing chalcones. Polyhedron, 79, 213-220.

 

 • Fellah, M. F., Bakırdere, E. G., Canpolat, E. & Kaya, M. (2014). A density functional theory study of [(4-Aminophenyl)lmino] Methyl-6-Methoxy-4-Nitrophenol Complexes with Co, Ni, Cu and Zn metals. Journal of Indian Chemical Society, 91, 1321-1326.

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD;

 

 • Cevikel, A. C., Bekir, A., San, S. & Gücen, M. B. (2014). Construction of periodic and solitary wave solutions for the complex nonlinear evolution equations. Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics, 351, 694-700.

 

 • Guner, O. Cevikel, A. C. (2014). A procedure to construct exact solutions of nonlinear fractional differentail equations. Scientific World Journal.

 

 • Bekir, A., Cevikel, A. C., Guner, O. & San, S. (2014). Bright and dark soliton solutions of the (2+1)-dimensional evolution equations. Mathematical Modelling and Analysis, 19(1), 118-126.

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD;

        

 • Şeker, M. (2014). Examination of the ways the materials concerning  historic and cultural assets in social studies textbooks are presented. International Journal of Academic Research,  and Analysis, 6(1).

 

 • Şeker, M. (2014). Singapur sosyal bilgiler öğretim programı ve bu programın Türkiye sosyal bilgiler öğretim programı ile karşılaştırılması. Turkish Studies, 9(2), 1417-1439.

 

 • Şeker, M. (2014). The research of acquisition levels of concepts regarding social studies lesson: a quantitative research. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 183-197.

 

 • Şeker, M. (2014). Examination of the way the themes of family and women are presented in social studies textbooks. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, 20(78), 107-120.

 

 • Demirkaya, H., Sağdıç, M & Kocalar, A. O. (2014). Geography teacher candidates' perceptions of geotourism. Mevlana International Jornal of Education (MIJE), 4(1), 123-140.

 

 • Sağdıç, M. & Demirkaya, H. (2014). Evaluation of interdisciplinary teaching approach in geography education. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 386-410.

 

 • Sağdıç, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin İstanbul'a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. Turkish Studies, 9(2), 1267-1283.

 

Okul Öncesi Öğretmenliği ABD;

-

 

Sınıf Öğretmenliği ABD;

-

 

* Ulusal/Uluslararası Hakemli dergilerde 3 ve üzeri yayın yapan araştırmacılar dikkate alınmıştır.