Öğretim Planı

Okul Öncesi Öğretmenliği  Usis Eğitim Planı ve Seçimlik Dersler Havuzu

 

1. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  ATA1031 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Diğer 2 0 0 0 2 -
  BTO1811 Bilgisayar 1 Meslek Dersi 2 2 0 3 4 -
  EGT1011 Eğitim Bilimine Giriş Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  MDB1051 İngilizce I Diğer 3 0 0 3 3 -
  OKL1031 Psikoloji Meslek Dersi 2 0 0 2 4 -
  OKL1111 Okul Öncesi Eğitime Giriş Meslek Dersi 3 0 0 3 6 -
  OKL1121 İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  TDB1031 Türkçe 1 Diğer 2 0 0 0 2 -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 17  
2. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  ATA1032 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Diğer 2 0 0 0 2 -
  BTO1812 Bilgisayar 2 Meslek Dersi 2 2 0 3 4 -
  EGT1052 Eğitim Felsefesi Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  EGT1102 Eğitim Psikolojisi Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  MDB1052 İngilizce II Diğer 3 0 0 3 3 -
  OKL1112 Anne Çocuk Sağlığı Ve İlk Yardım Meslek Dersi 3 0 0 3 12 -
  TDB1032 Türkçe 2 Diğer 2 0 0 0 2 -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 14  
3. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  EGT2011 Öğretim İlke ve Yöntemleri Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  EGT2172 Eğitim Sosyolojisi Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  OKL2011 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  OKL2021 Anne-çocuk Beslenmesi Meslek Dersi 2 0 0 2 5 -
  OKL2031 Yaratıcılık Ve Geliştirilmesi Meslek Dersi 2 2 0 3 4 -
  OKL2141 Çocukta Oyun Gelişimi Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  - Seçmeli 1 - 1 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 18  
4. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  EGT2021 Türk Eğitim Tarihi Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  EGT2022 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Meslek Dersi 2 2 0 3 5 -
  OKL2012 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 2 Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  OKL2022 Çocuk Edebiyatı Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  OKL2032 Matematik Eğitimi Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  OKL2042 Çocuk Ruh Sağlığı Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  OKL2052 Drama Meslek Dersi 2 2 0 3 6 -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 19  
5. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  EGT3011 Sınıf Yönetimi Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  EGT3111 Özel Öğretim Yöntemleri 1 Meslek Dersi 2 2 0 3 4 -
  EGT4011 Okul Deneyimi I Meslek Dersi 1 4 0 3 6 -
  IST1932 İstatistik Meslek Dersi 3 0 0 3 3 -
  OKL3011 Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Meslek Dersi 2 2 0 3 4 -
  OKL3041 Görsel Sanatlar Eğitimi Meslek Dersi 2 2 0 3 4 -
  OKL3121 Müzik Eğitimi 1 Meslek Dersi 1 2 0 2 3 -
  OKL3131 Fen Eğitimi Meslek Dersi 2 2 0 3 3 -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 22  
6. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  EGT2012 Ölçme ve Değerlendirme Meslek Dersi 3 0 0 3 5 -
  EGT4051 Özel Eğitim Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  OKL3012 Topluma Hizmet Uygulamaları Meslek Dersi 1 2 0 2 4 -
  OKL3032 Materyal Geliştirme Meslek Dersi 2 2 0 3 5 -
  OKL3052 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  OKL3062 Özel Öğretim Yöntemleri 2 Meslek Dersi 2 2 0 3 4 -
  OKL3122 Müzik Eğitimi 2 Meslek Dersi 2 2 0 3 3 -
  OKL3142 Etkili İletişim Meslek Dersi 3 0 0 3 3 -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 21  
7. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  EGT4012 Öğretmenlik Uygulaması Meslek Dersi 2 6 0 5 8 -
  EGT4021 Rehberlik Meslek Dersi 3 0 0 3 4 -
  OKL4001 Anne Baba Eğitimi Meslek Dersi 2 0 0 2 4 -
  OKL4021 Araştırma Projesi 1 Meslek Dersi 1 2 0 2 5 -
  - Seçmeli 2 - 1 - - - - 2 - -
  - Seçmeli 3 - 1 - - - - 2 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 16  
8. Yarıyıl
 
  Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  EGT3012 Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi Meslek Dersi 2 0 0 2 3 -
  OKL4012 Ilköğretime Hazırlık Ve İlköğretim Programı Meslek Dersi 2 0 0 2 4 -
  OKL4022 Araştırma Projesi 2 Meslek Dersi 1 2 0 2 5 -
  OKL4032 Öğretmenlik Uygulaması 2 Meslek Dersi 2 6 0 5 6 -
  - Seçmeli 4 - 1 - - - - 2 - -
  - Seçmeli 5 - 1 - - - - 3 - -
 
  Yarıyıl Toplam Kredisi 16  

 

Seçimlik Ders Havuzu

Okul Öncesi Öğretmenliği - Seçimlik Dersler
  Yarıyıl Kodu Adı Tipi T U L K E Önkoşulu
 
  3 OKL2061 Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 1 3 0 0 3 5 -
  3 OKL2071 Okulöncesinde Değerler Eğitimi Seçmeli 1 3 0 0 3 5 -
  3 OKL2081 Çocuk Yayıncılığı Seçmeli 1 3 0 0 3 5 -
  7 OKL4131 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Ve Denetim Seçmeli 3 2 0 0 2 6 -
  7 OKL4141 Okul Aile Ve Çevre İşbirliği Seçmeli 3 2 0 0 2 6 -
  7 OKL4161 Okul Öncesi Dönemde Farklı Eğitim Modelleri Seçmeli 3 2 0 0 2 6 -
  7 PDR4102 Meslek Etiği Ve Yasal Konular Seçmeli 2 2 0 0 2 3 -
  7 SBO2083 Zeka Ve Akıl Oyunları Seçmeli 2 2 0 0 2 3 -
  7 SNF4071 Aile Ve Evlilik Eğitimi Seçmeli 2 2 0 0 2 3 -
  7 SNF4081 Hayat Boyu Eğitim Seçmeli 2 2 0 0 2 3 -
  7 SNF4111 Sosyal Beceri Eğitimi Seçmeli 2 2 0 0 2 3 -
  8 OKL4002 Davranış Ve Öğrenme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi Seçmeli 4 2 0 0 2 6 -
  8 OKL4072 Gelişim Kuramları Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -
  8 OKL4102 Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Seçmeli 4 2 0 0 2 6 -
  8 OKL4122 Risk Altındaki Çocukların Eğitimi Seçmeli 4 2 0 0 2 6 -
  8 OKL4142 Okul Öncesinde Demokrasi Eğitimi Ve Çocuk Hakları Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -
  8 OKL4152 Çocukları Tanıma Teknikleri Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -
  8 OKL4162 Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -
  8 OKL4171 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -
  8 OKL4181 Temel Sağlık Bilgisi Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -
  8 OKL4182 Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -
  8 OKL4191 Çocukla İletişim Seçmeli 5 3 0 0 3 6 -