Akademik Takvim
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  LİSANS-ÖNLİSANS ÖĞRETİMİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
(15 HAFTA)
03 - 07 Ağustos 2015 İlk Kayıtlar  ( Üniversitemizi YENİ KAZANANLAR için)
03-10 Eylül 2015 Güz yarıyılı  Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödeme (YENİ KAYIT YAPTIRANLAR HARİÇ)
08 - 13 Eylül 2015 Güz Yarıyılı Ders kayıtları 
11 Eylül 2015  2014-2015 Bahar yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Bölüm Başkanlıklarına tesliminin son günü
14 Eylül 2015  Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı, Bölüm Başkanlıklarınca kapatılan derslerin tespit edilmesi ve web sayfasında ilan edilmesi
15 - 16 Eylül 2015 Kapatılan Derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi hakkı verilmesi (Kapatılan ders / derslerin yerine yeni ders seçmek isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır.)
30 Eylül 2015 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönt. 20-c maddesi uyarınca  Mazereti uygun görülen  öğrencilerin, kayıt yenilemeleri için son gün.
26 Aralık 2015 Güz yarıyılı derslerinin son günü
28 Aralık 2015 - 02 Ocak 2016 Güz yarıyılı sınavları
04- 09 Ocak 2016 Güz yarıyılı sınavları
28 Aralık 2015- 12 Ocak 2016 Güz Yarıyılı Final  Sınavları Not Girişleri 
13-14 Ocak 2016 BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması 
18-23 Ocak 2016 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları
18-26 Ocak 2016 Güz yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri
27 Ocak 2016 Güz yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Ortalamalarının Hesaplanması
29 Ocak 2016 Mezuniyet Sınavı için Başvuru
03-06 Şubat 2016 Mezuniyet Sınavları
03-08 Şubat 2016 Mezuniyet Sınavları Not Girişleri
03-10 Şubat 2016 Bahar yarıyılı  Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödeme 
09 -14 Şubat 2016 Bahar yarıyılı Ders Kayıtları 
12 Şubat 2016 2015-2016 Güz yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Bölüm Başkanlıklarına tesliminin son günü
15 Şubat 2016 Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı, Bölüm Başkanlıklarınca kapatılan derslerin tespit edilmesi ve web sayfasında ilan edilmesi
16-17 Şubat 2016 Kapatılan Derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi hakkı verilmesi (Kapatılan ders / derslerin yerine yeni ders seçmek isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır.)
26 Şubat 2016 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönt. 20-c maddesi uyarınca  Mazereti uygun görülen  öğrencilerin, kayıt yenileme işlemleri
28 Mayıs 2016 Bahar yarıyılı  Derslerinin Son günü
30 Mayıs - 04 Haziran 2016 Bahar yarıyılı sınavları
06-11 Haziran 2016 Bahar yarıyılı sınavları
30 Mayıs-14 Haziran 2016  Bahar  Yarıyılı  Final Sınavları Not Girişleri
15-16 Haziran 2016  BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması 
20-25 Haziran 2016 Bahar  Yarıyılı Bütünleme Sınavları
20-28 Haziran 2016 Bahar yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri
29 Haziran 2016 Bahar yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Ortalamalarının Hesaplanması
01 Temmuz  2016 Mezuniyet Sınavı için Başvuru
13-16 Temmuz 2016 Mezuniyet Sınavlarının Yapılması
13-18 Temmuz 2016 Mezuniyet Sınavları Not Girişleri
19 Eylül 2016 2016-2017  Eğitim-Öğretim  Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı