Bütünleme Sınavları İle İlgi Önemli Bilgi!!!!!!Tüm Duyurular
25
ARA

YTÜ Sınav Yönergesinin 4.2.Genel Hükümler maddesinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile ilgili hükümler aşağıda verilmiştir: 

h)    Devamsız öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. (11.07.2019/04-02 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

i)      Yarıyıl sonu sınavları güz / bahar yarıyılı sonunu takip eden iki hafta içerisinde yapılır.

j)      Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.

k)     Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler vize notuna bakılmaksızın ilgili dersten başarısız (FF) sayılırlar. (11.07.2019/04-02 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

l)      Bütünleme sınavları, öğrencilerin koşullu başarılı ve başarısız (F0 hariç) oldukları dersler için yapılır. Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer.

n)    Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

o)    Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersin bütünleme sınavına girebilir.

Bilgilerinize sunulur.

Dekanlık