Koordinatör ve Komisyonlar

İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN

Dr. Öğrt. Üye. Zeynep Doğan

 

Web Sorumlusu:

Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

 

Öğrenci Danışmanları

1. Sınıf: Arş. Gör. Muhammet Fatih DOĞAN

2. Sınıf: Dr. Öğrt. Üye. Cevdet ŞANLI

3. Sınıf: Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN

4. Sınıf: Dr. Öğr. Üye Zeynep DOĞAN

4+ Sınıf: Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

 

Erasmus ve Farabi Koordinatörü

Dr. Öğrt. Üye. Zeynep DOĞAN

 

Mevlâna Koordinatörü:

Dr. Öğrt. Üye. Cevdet ŞANLI

 

Bologna Koordinatörü:

Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ

 

Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN

Arş. Gör. Mustafa EROL

 

Araştırma Görevlisi Temsilcisi:

Arş. Gör. Mustafa EROL

 

Proje Koordinatörü:

Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

 

Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü:

Dr. Öğrt. Üye. Cevdet ŞANLI

 

Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü:

Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN