Misyon ve Vizyon

         

 

 

             Eğitimin toplumlar için vazgeçilmez bir değer olduğunun bilincinde olarak birey, ırk, dil, kültür ayırt etmeksizin bütün öğretmen adaylarına aynı hassasiyetle yaklaşarak, ağaç yaş iken eğilir prensibince bilgiyi en doğru biçimde aktarılmasının ülkemiz geleceği için öneminin bilincindeyiz. İlköğretim sınıf öğretmenliği ana bilim dali olarak da gayemiz, hayata yeni adım atmış ilköğretim öğrencilerinin  ailede aldıkları ilk eğitim sonrasında toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayıp, geleceğe doğru bilgilerle ulaşabilmelerini ve kendinden emin adımlar atabilmelerini sağlayacak öğretmen adayları yetiştirmek; ayrıca topluma yeterli ve sağlam eğitim almış bireyler, ülkemize ise iyi yetişmiş bir gelecek kazandırmaktır.