Akademik Personel
  ADI SOYADI E-POSTA ADRESİ ODA NO TELEFON

Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ
 

mefayil@yildiz.edu.tr A-310 0 (212) 383 4852

Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Anabilim Dalı Başkanı

afra65@yahoo.com A-308 0 (212) 383 4813
Dr. Öğrt. Üye. Cevdet ŞANLI csanli@yildiz.edu.tr A-319 0 (212) 383 5553
Dr. Öğrt. Üye. Zeynep DOĞAN zeynepyildiz.2005@hotmail.com A-312 0 (212) 383 4856
Arş. Gör. Muhammet Fatih DOĞAN mfdogan@yildiz.edu.tr A-309 0 (212) 383 5586
Arş. Gör. Mustafa Erol merol@yildiz.edu.tr A-311 0 (212) 383 4874